background background

Kielen

Aktualitéit

Quo vadis, Gemeng Kielen?

Quo vadis, Gemeng Kielen?

Et sinn haut ganz genee 24 Wochen an 2 Deeg, also insgesamt 170 Deeg hier, dass déi lescht Gemengewale waren. Ganz séier waren d’CSV an d’LSAP sech eens gi fir déi nächst 6 Joer zesummen an enger Koalitioun zesummenzeschaffen. Bis haut huet de Gemengerot nach näischt vum Schäfferot héieren wat d’Pläng bis 2029 wäerte sinn: weder eng Schäfferotserklärung, nach eng Opdeelung vun de Kompetenzen am Schäfferot sinn d’Conseillere gewuer ginn. Fir déi nächst Reunioun vum Gemengerot den 1. Dezember 2023 steet…