background background

Kielen

Saison

Juni 2023

05 Jun
15:00
Réunion

Conseil communal 5 juin 2023

Gemeng Kielen

La dernière réunion du conseil communal de la période législative actuelle aura lieu le lundi, 5 juin 2023 à 15 heures en la salle de séances de la maison communale à Kehlen (15, rue de Mamer, L-8280 Kehlen).

Voici l’ordre du jour.

Och du wëlls eppes an eiser Gemeng beweegen? 

Du wëlls eng méi nohalteg, gerecht a liewenswäert Gemeng? Wann s du Loscht hues eis kennen ze léieren, oder en Deel vun eiser Ekipp ze ginn, da mell dech bei eis! kielen[at]greng.lu