background background

Kielen

Saison

Abrëll 2024

26 Apr
08:30
Réunion

Conseil communal 26 avril 2024

Gemeng Kielen

Le conseil communal se réunira le vendredi, 24 avril 2024 à 8.30 heures en la salle des séances de la Maison communale à Kehlen.

Saison

Mee 2024

24 May
08:30
Réunion

Conseil communal 24 mai 2024

Gemeng Kielen

Le conseil communal se réunira le vendredi, 24 mai 2024 à 8.30 heures en la salle des séances de la Maison communale à Kehlen.

L’ordre du jour suivra dans la semaine avant la séance.

Och du wëlls eppes an eiser Gemeng beweegen? 

Du wëlls eng méi nohalteg, gerecht a liewenswäert Gemeng? Wann s du Loscht hues eis kennen ze léieren, oder en Deel vun eiser Ekipp ze ginn, da mell dech bei eis! kielen[at]greng.lu